EUROPA PËR QYTETARËT

REACT: DUKE RIAKTIVIZUAR NËNSHTETËSINË EVROPIANE. NJË RRJET QYTETESH PËRFSHIRËSE. 

Projekti REACT tenton të ndërtojë një rrjet bashkëpunimi  ndëmjet qyteteve nga vende të Bshkimit Evropian, për të zhvilluar dhe përhapur qasjet e ndryshme mbi integrimin migrantëve, si dhe luftimin e çdo forme stigmatizimi apo diskriminimi duke u mbështur në “Axhendën e re Evropiane mbi Migrimin” (2015).
Projekti synon të zhvillojë qasje të përbashkëta për integrimin e migrantëve, për të inkurajuar dialogun ndërkulturor dhe mirëkuptimin e ndërsjelltë nëpërmjet pjesëmarrjes qytetare të shtetasve të Bashkimit Evropian dhe shtetasve të vendeve të treta që jetojnë ligjërisht në të.

  Partnerët