EUROPA PËR QYTETARËT

REACT: DUKE RIAKTIVIZUAR NËNSHTETËSINË EVROPIANE. NJË RRJET QYTETESH PËRFSHIRËSE. 

Projekti REACT tenton të ndërtojë një rrjet bashkëpunimi  ndëmjet qyteteve nga vende të Bshkimit Evropian, për të zhvilluar dhe përhapur qasjet e ndryshme mbi integrimin migrantëve, si dhe luftimin e çdo forme stigmatizimi apo diskriminimi duke u mbështur në “Axhendën e re Evropiane mbi Migrimin” (2015).
Projekti synon të zhvillojë qasje të përbashkëta për integrimin e migrantëve, për të inkurajuar dialogun ndërkulturor dhe mirëkuptimin e ndërsjelltë nëpërmjet pjesëmarrjes qytetare të shtetasve të Bashkimit Evropian dhe shtetasve të vendeve të treta që jetojnë ligjërisht në të.

Click here to download detailed information aboute the REACT project

  Partnerët