REACT

Reaktiviranje europskog građanstva: mreža inkluzivnih gradova

 

REACT je mreža europskih gradova koji rade zajedno protiv etničke stigmatizacije i podržavaju novu “Europsku agendu o migraciji” (2015.).
Projektom se želi razviti zajednički pristup integraciji migranata, poticanje međukulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja kroz građansko sudjelovanje državljana zemalja EU i državljana trećih zemalja koji zakonito borave u EU.

Click here to download detailed information aboute the REACT project

NAŠI PARTNERI