OPĆINA BREZNIČKI HUM

OPĆINA BREZNIČKI HUM

Podno jugoistočnih padina Ivanščice te jugozapadnih obronaka Kalničkog gorja, smjestilo se naselje Breznički Hum udaljeno 25 km od grada Varaždina. Istoimena Općina osnovana je 16. travnja 1993. kao zasebna teritorijalna jedinica i jedinica lokalne samouprave kojoj pripadaju sela: Butkovec, Kršćenovec, Radešić i Šćepanje.

 

Općina Breznički Hum jedna je od 28 jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav Varaždinske županije. Površinom jedna od manjih općina Varaždinske županije, prostire se na području od oko 26 km2 što otpada na poljoprivredne površine, neplodno te ostalo zemljište. Područje Općine nalazi se u slivu rijeke Lonje, a najznačajniji vodotok je rijeka Lonja s desnim pritocima.

 

Dokaz da je nekada ovo područje bilo kopno Panonskog mora otkrivaju ostatci školjaka i kristala slijepljenih na kamenim nakupinama vidljivim pri samom ulasku u selo. Kod domaćih mještana spomenuta kamena nakupina naziva se ”pećinom”. Područjem općine prevladava umjerena toplo – kišna klima. U prosjeku, najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjesečnom temperaturom od 19,5° do 19,8°C, a najhladniji je siječanj sa -1,0° do -1,3°C.

 

Kroz središnje mjesto Općine Breznički Hum prolazi prometnica pravca Budimpešta-Varaždin-Zagreb-Rijeka, koja je od međunarodnog značaja. Dakako, prometni položaj općine poboljšan je izgradnjom dijela autoceste Zagreb-Varaždin-Goričan na koju je ostvaren priključak i preko čvorišta u Brezničkom Humu. Jedan dio spomenutog cestovnog pravca potječe još od nekadašnjih velikih Rimljana koji su, izgradivši ovu dionicu, ostavili i nekoliko fragmenata bogatog antičkog stvaralaštva.

 

Prema zadnjem popisu stanovništva (2011. god.) na teritoriju Općine ima 1.356 stanovnika što upućuje na gustoću naseljenosti od oko 59 st./km2. U ovom podneblju veoma plodnog tla domaće stanovništvo, pretežno gospodarstvenici, bave se ponajviše poljodjelstvom, a veoma je zastupljeno i stočarstvo, peradarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i prerada drva. Metaloprerađivačka industrija također je znatno razvijena te na području Općine posluje više izvozno orijentiranih tvrtki koje se bave obradom metala.

POVIJEST

 

Naziv općinskog i župnog središta Breznički Hum mijenjao se tijekom povijesti. Kao glavno obilježje mještani navode rijeku Lonju koja protječe kroz mjesto. U prvoj polovini 14. stoljeća arhiđakon Ivan spominje župnu crkvu ”sancti Martini de Lona” te je župa od samog nastanka stavljena pod zaštitu sv. Martina.

 

Stotinjak godina kasnije umanjenica prvotnog naziva mjesta ”Lonjica” zamjenjuje postojeći naziv ”Lona”, a župa se oslovljava imenom ”Sancti Martini in Lonyza”. U drugoj polovini 17. i tijekom 18. stoljeća, naziv mjesta dodijeljen je po titularu crkve, sv. Martinu, koji se smatra zaštitnikom vinogradara i putnika.

 

Grb obitelji Humski, 17. st.

 

Polovicom 18. st. javlja se naziv Polonije – ”pri Polojni”. U zadnjem desetljeću istoga stoljeća ustalio se naziv mjesta ”Hum”, prema posjedu plemićke obitelji Humski, dok su vlasnici dobra u 19. st. bili barunska obitelj Jelačić Bužimski. 80-ih godina 19. st. zakladno dobro ”Hum” sa starinskim dvorom prelazi u vlasništvo Tita pl. Ožegovića-Barlabaševačkog.

 

Početkom 20. st. javlja se naziv Hum sv. Martin. Sve do danas, župa se stavlja se pod zaštitu istoga sveca – sv. Martina biskupa. Današnji imenopis naselja počinje se upotrebljavati u kasnim dvadesetim godinama 20. stoljeća, mada se spominje i ranije.

 

Barun Eduard Jelačić-Bužimski

ŠKOLSTVO

 

Na području Općine djelatnost osnovnog školstva provodi se u okviru Osnovne škole Breznički Hum i Područne osnovne škole u naselju Šćepanje. Početci školstva u Humu datiraju od početka druge polovine 19. st. Uviđena potreba za utemeljenjem narodne pučke učione u mjestu ostvarena je 16. lipnja 1852. godine. Godine 1860. domaći su mještani sagradili novu školsku zgradu – zidanicu. U prostorijama današnje školske zgrade nastava se počela održavati 1. siječnja 1965. godine. Osnutak škole u Šćepanju obilježen je 9. studenoga 1958. Početkom 1960. dotad samostalna osnovna škola Šćepanje prelazi u područno odjeljenje centralne škole Breznički Hum.

 

ŽUPA SV. MARTINA BISKUPA

 

Župa sv. Martina biskupa u Brezničkom Humu obuhvaća sela Breznički Hum, Breznicu, Butkovec, Paku, dio Radešića i Šćepanja. Glavni patron župe sv. Martin slavi se 11. studenog. Za vrijeme osmanlijskoga pustošenja u 16. i 17. st., župna je crkva bila devastirana te biva pripojena župi Hraščina. Takvo stanje naposljetku biva izmijenjeno 1789. godine kada je osnovana župa Hum. Današnja župna crkva zaštićeni je spomenik kulture. U studenome 2006. god. samouki slikar Josip Marenčić oslikao je unutrašnjost crkve većinom prateći uzorak iz 1936. godine slikara Ivana Cmerekara. Na području Općine nalazi se i veći broj sakralnih građevina u što se ubrajaju kapele, poklonci i raspela.

 

Župa sv. Martina biskupa

 

UDRUGE

 

Na području Općine djeluje više udruga koje svojim radom i zalaganjem pomažu razvoju Općine Breznički Hum. U Općini djeluju 3 dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Breznički Hum, DVD Radešić, DVD Šćepanje), sva s dugogodišnjom tradicijom i iskustvom. U Općini također djeluje i Orkestar limene glazbe sv. Martin koji svojim radom pomaže očuvanju kulturne baštine ovog kraja.

ZNAMENITOSTI:

 

PANOV IZVOR

 

Nedaleko od samoga ulaska u naselje Breznički Hum nalazi se sačuvana antička “kopanja” odnosno napajalište. S prednje strane objekt ima čovječju glavu obogaćenu ovnovim rogovima. Riječ je o tzv. Panovu izvoru. Prema starogrčkoj mitologiji Pan je bio bog šuma, pokrovitelj stada i pastira koji je svojom nenadanom pojavom uz vjetar i huku izazivao strah.

 

Panov izvor

 

KAMENI MOST NA LONJI

 

Kameni most na Lonji

 

Od strane Konzervatorskog odjela kao graditeljska baština evidentiran je kameni most preko rijeke Lonje na cesti Varaždin – Zagreb. Vrijeme nastanka mosta nije poznato tako da bi mogao biti sagrađen između 16. i 19. stoljeća. Most je ukupne duljine 22 m te ima tri otvora.

 

CR(K)VENA OŠTARIJA

 

Hodočasteći u Mariju Bistricu, brojni putnici znali su se odmoriti i okrijepiti u „Cr(k)venoj oštariji“. Domaći župnik Ivan Kotarski 1889. godine ustupa crkveno zemljište uz državnu cestu za izgradnju objekta koji bi poslužio u tu svrhu. Danas srušene, nekadašnje dvije zgrade uz državnu cestu činile su kompleks u domaćih mještana nazvan „Cr(k)vena oštarija“. Sam objekt u kojem su bile smještene gostionica i trgovina bio je poznat i kao poštanska postaja za Beč i Budimpeštu, a zgrada nasuprot služila je za noćenje i okrjepu. Zbog navedenih povijesnih činjenica, Općina Breznički Hum ugradila je u svoj prepoznatljiv općinski grb motiv pumpe i poštanske trube.

 

ARHEOLOŠKI NALAZI

 

Kao arheološki lokalitet javlja se slučajni nalaz dviju kamenih sjekira u koritu rijeke Lonje, vjerojatno iz eneolitika ili bakrenog doba. Sjekire su nađene u 19. st., a danas se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Na području Općine u naselju Breznički Hum evidentiran je arheološki lokalitet na brdu Humščak. Lokalni naziv lokaliteta je “Stari grad“, a u blizini se nalazi i manje jezerce. Lokalitet se aktivno istražuje, a do sada su pronađeni nalazi iz eneolitika, kasnijeg brončanog i/ili starijeg željeznog doba, antike i ranog novog vijeka.

KONTAKT

 

Adresa: Breznički Hum 4, 42225 Breznički Hum

Telefon: 042 618 127

Fax: 042 209 828

E-mail: info@breznicki-hum.hr

Web: http://www.breznicki-hum.hr

 

Službenik za informiranje:

Viši referent Jasminka Pažur Franjčić

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Viši referent Jasminka Pažur Franjčić

Telefon: 042 618 127

Fax: 042 209 828

E-mail: opcina.breznicki.hum@vz.htnet.hr

Radno vrijeme: 7:30 – 15:00 sati svaki dan od ponedjeljka do petka

 

NAČELNIK OPĆINE

 

Zoran Hegedić

Mob: 091 618 1277

E-mail: nacelnik@breznicki-hum.hr

Uredovno vrijeme za stranke: utorak i četvrtak od 9 do 12 sati

 

ZAMJENIK NAČELNIKA OPĆINE

 

Alenko Vnučec

Mob: 098 868 102

E-mail: zamjenik@breznicki-hum.hr

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Željko Sremec

Mob: 099 860 2823

E-mail: predsjednik@breznicki-hum.hr