Coompanion Östergotland ekonomisk forening

Coompanion Östergötland ekonomisk förening är företagsrådgivare för alla som vill starta kooperativa företag i Östergötland. Medlemmarna i Coompanion Östergötland består av representanter ifrån kommuner i Östergötland, etablerade och nya kooperativ samt idéburna organisationer. Coompanions företagsrådgivare är experter på kooperativt entreprenörskap och målet är förse de som vill förverkliga sina idéer tillsammans och start nya kooperativ, med information, råd och utbildning baserat på deras individuella behov – från idé till framgångsrikt företag. Coompanion arbetar för empowerment, demokrati och jämlikhet för alla människor. Coompanion är del av ett stort nätverk tillsammans med den sociala ekonomin, offentlig sektor, privat sektor och universitet. I Östergötland arbetar vi i ett nätverk med många idéburna organisationer, flyktingar och immigranter. Nätverket är del av en speciell metod för integration. Vi är också projektägare av och delaktiga i flera projekt som handlar om hur vi går från arbetslöshet till anställning, vilka också inkluderar mål kring integration.