REACT

Reactivating European citizenship: ett nätverk av inkluderande städer

REACT är ett nätverk av europeiska städer som samarbetar tillsammans mot stigmatisering på grund av etnisk bakgrund och som stöttar den nya ”European Agenda for Migration” (2015).
Projektets syfte är att utveckla gemensamma metoder för integration, uppmuntra interkulturell dialog och ömsesidig förståelse genom medborgerlig delaktighet av EU medborgare och personer som migrerat till EU från länder utanför EU.

Click here to download detailed information aboute the REACT project

VÅRA PARTNERS