O PROJEKTU

Projektna ideja proizašla je iz prethodne suradnje između gradova i međunarodnih odnosa koje su već uspostavile lokalne vlasti i institucije. Cilj projekta je razviti suradnju po pitanju državljanstva, smanjenje etničkih stigma, integraciju i interkulturni dijalog, stvarajući jezgru tematske mreže koja će se s vremenom proširiti na nove partnere, uspostaviti oblike dugotrajne suradnje i ojačati interakciju između gradova i institucija EU-a.

 

Projekt će se provoditi i na lokalnoj i na razini EU.

Na lokalnoj razini, veliki broj sudionika bit će izravno i neizravno uključen.

Na razini Europske unije organizirat će se 8 transnacionalnih događaja u roku od 24 mjeseca.

Projektne aktivnosti planirane su kako bi se sudionicima omogućilo da raspravljaju te razmjenjuju ideje i iskustva kako bi poboljšali i unaprijedili svoje lokalne akcije te ih kasnije primijenili na razini EU.

U projektu će se koristiti model odozdo prema gore kako bi sudionici bili uključeni u važne demokratske faze izrade Europskog plana migracije pokušavajući poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije. S obzirom da se Europa često percipira kao nešto neodređeno ili neprijateljsko od mnogih ljudi, sudionici će kroz projektne aktivnosti imati priliku značajno približiti Europu svojim građanima. Ovakav proces može stvarno doprinijeti izgradnji inkluzivne Europe koja se ponovno pokreće s lokalne razine. Zapravo, partneri (općine i udruge / nevladine organizacije) su stanice naše Europe, jer su u stanju aktivirati putove uključivanja u zajednicu  i dobar suživot s dna.

 

Usporedbom iskustava različitih nacionalnih stvarnosti, partneri i uključeni dionici moći će izraditi priručnik sa različitim modalitetima u borbi protiv etničke stigme, sprečavanju rasizma i promicanju međusobnog razumijevanja između domaćih i useljenika. Priručnik će biti pripremljen i predstavljen u suradnji s lokalnim administracijama  i vladama partnerskih gradova te EU tijekom međunarodnih događanja projekta, osnažujući time sudionike da daju puni doprinos demokratskom životu EU.